Z průserverní točny

 Ti dole
se zděšeně
ztočí
když ti nahoře
se blaženě
stočí

Zdola
vzhlíží
z točny
bědování
k stoce
hodování

Jsi-li s to
čni!

A doba ti bude nakloněna

Pokud tě ostřím nezarovná