Výkladový slovník - 11. díl

Kydance

Tanec kydačů hnoje při oslavě konce pracovní doby. Též KYD-DANCE.

 

Květy

Věty začínající na písmeno "K".

 

Sklep

Diskuzní fórum pořádané klepnami. (V hudebních kruzích též synchronizované klepání čímkoli o cokoli).

 

Prase 

Obecně zkratka pro pravidelná setkání. Též majitel domácnosti nevybavené pramyčkou (viz níže).

 

Pramička

Zkomolený název neolitické kádě na mytí pranádobí. Původně pramyčka. 

 

Zvolení

Transplantace hovězí mentality do lidského organismu demokratickou cestou.

 

Svědění

Zprávy ze zahraničí (čili světové dění).

 

Kadění

Černá kronika (vzniklo zkrácením slovního spojení "katastrofické dění").

 

Pruzení

Zkrácený obrat pro zenový stav prázdnoty  - čili průběh zení. Dlouhodobým praktikováním (pru)zení dojde k dosažení dokonalosti ve stavu zmizení. S touto zenbudhistickou praktikou byl zřejmě seznámen i kmotr Mrázek, neboť prohlásil, že "kdo prudil, ten zmizel." Nakonec dosáhl dokonalosti sám.