Vážený

Kladl jsem na sebe důraz
jako slépka vejce
z výšky na beton
 
kladl jsem vejce bezmoci
a zplodil bezradnost
 
a pak jsem ucítil
že jen břemeno 
na mne
kladené
mi může 
dát váhu
 
a dá 
jen 
unesu-li