Tu ční

 


Naříkal na žití
Že život je pustý
Nemá štěstí u žen
neb je příliš tlustý
Leč nechce být zúžen
Tuk přec jen zasytí
Tak sádlem rozbují
Vždyť ženy jen sužují
 
Ti kdo
tuční
Nám
tu ční
Díky tuku toku
neuniknou oku
Ani oku slečen
Tak tuk bude svlečen
Když se tuční ožení
budou jistě zúžení
Žení-li se hubeňour
zažere se jako kňour