Spravedlnost


 

u srdce křeč,
na tváři masku.
Za zády vrahy,
odvážná řeč
umlčí chásku.

Večer je vlahý,
osude breč,
potkal jsem krásku:
v levici váhy
v pravici meč,
na očích pásku.

Rozkaz zní záhy:
hrdino kleč!
Snímáš si masku!
Rozcestí snahy...
Veleti steč!
Opustit lásku!

Jeví se skutečně
jeví se živá
ta žena slepá
Však mečem netečně
jen tak si kývá
koketa lepá.

Sáhneš ji na paži
Necítíš nic
Promáchneš vzduchem
Váhy nic nezváží
Čekal jsem víc
než námluvy s duchem