SP TČ

SP TČ

 Skutková podstata
neléčená prostata
subjektivní stránku
prokážou vánku
a stránkou objektivní
jsou objekty v ní
Slepíme si trestný čin
Poškozený ženský klín
Definice pachatele
To i více páchá tele