Sebevědomí


Zdravá pokora před životem, skromnost ohledně poznaného a odvaha žít život a čelit nejistotám - to ústí v přirozené sebevědomí, které z člověk vyzařuje, aniž by musel o sebevědomé vystupování usilovat. Jen o takového člověka je možné se s důvěrou opřít.

Naopak  bychom se měli mít vždy na pozoru před těmi, kteří si sami o sobě lžou. Na svět hledíme přes sebe a kdo nevidí do sebe - je pro sebe neprůhledný - ten skrze tuto bariéru nevidí ani nic vně.

A kdo by se nechal vést slepcem?