Sbírka štěků 13-16

 


13.

Spadl mi klíč do záchodu
Tak odolávám svodu
spláchnout na něj vodu
 

 

14.

Kazatel: Co říkáš na svět zvrácený?
Nepřijdeš si ztracený?
 
Advokát: Jen ať se svět křiví
Mě to dobře živí
 
 

15.

Vstal od plného stolu
pohlédnout na svět bolu
Spatřil oknem psance
Hodil mu kus žvance
"Ne abys teď utek
Hlásej můj dobrý skutek!
Potřebuju smáznout hřích
Tak ať to slyší v nebesích!
 
 

16.

Medvěd okrad zajíce
a ten ho liskl přes líce
Medvěd se na zadní zvedl
a zajíce ihned snědl
 
(Poučení: jsi-li zajíc, nikdy nefackuj medvěda)