Princezně...

Princezně...

Máš vedle mne 

slzavé údolí

lásko moje 

a se sevřeným srdcem 

jen říkám: to přebolí

Jen se modlím 

a každý den pracuji

aby nebyl to jen planý slib

když řeknu ti

že bude líp...

Jsi princeznou

těžce zkoušenou

s korunkou

schovanou v osrdí

s tváří líbeznou

trápením zkroušenou

trápením co snad

utvrdí

naši lásku

kalenou a broušenou

abychom se životem

stále více zralí

vedeni srdce  tlukotem

prosekali

Nedám ti záruku

Už nemám v zásobě 

sílu k dalším přísahám

Jen mě chyť za ruku

zůstaňme při sobě

vzdor našim povahám...