Právo...

 


Obhájce obhajuje
Soudce soudí
Právo odhaluje
své prázdné moudí..