Nota tohoto notesu aneb NOTESÁNÍ

 


Kdyby někomu bylo noTESKNO, může se ze soutěsek stesku vytesknit, či soutesknit; zdálo-li by se to tu někomu neoTESANÉ, blog lze ze zorného úhlu vytěsnit. A zdálo-li by se to tu někomu volnější než noTĚSNÉ a lepší než noDĚSNÉ, může se tu noteSMÁT!
Note pic!
 
 
S touto
notou
stíny
tonou
z té noty
utnutí
netone
tonutí
 
Noto notesu!
No ty!
No tu su!
Tesat noty
do notesu!
 
Nota je
pro zpěv
tak si
prozpěv
uj!
Nota je
pro hru
Ne notě
prohru!
Ej! Buď hrr!
A hrej
not rej!
not roj!
to nej!
 
Nota bene s
notou nebes
tnout!
A on tou
notou
tne!
 
Nóta tónů
tne notou
tanci do tepu
Tóny tepou
do potu
a pot topí
pro to tu
Tak otop ten
tropí proto tu
lopotu
 
A co barvy tónů?
A tón barev!
Ba řev barev!
Ba krev
tónů!
Bar a kvér
a baryton
Boj barev
a kata skon
Tok tónů
na beton
 
Tónů steny
Tepou stěny
Tón stíná
pouta
Stíny tápou
z kouta
Stín taví se
v tónování
Taky se
poutá
k notování.