Na noční obloze

 

 

 
Na noční obloze
hledám vysvětlení
Na velkém na voze
Ve hvězdném uskupení
 
Ze sukna černě
noc tká ti každý vlas
Zrcadlíš věrně
noc oku pro úžas
 
A ve tvých kadeřích
jsou odlesků tisíce
jiskrou pro dětský smích
světlem pro stálice
 
Tiše tajím dech
oblohu když hladím
jež kane ti po zádech
Jsem tichý a svádím
souhvězdí koloběh
 
Červánky před soumrakem
a ranní svítání
jak vydechnuty drakem
jsou tvé duše zmítání
 
Čerň hedvábí
je oponou oltáře
jenž přivábí
mé srdce hvězdáře