Monolog

 


 
Utrhni květinu
a uvadne
Žena voní
jen když nechceš
aby ti patřila
Kdo miluje
chce být utržen
ale netrhá
Kdo miluje ten by dal svůj život
Vykořeň květinu
a pokud miluje
bude milovat
až do úplného konce
Ale tobě
zůstane jen vzpomínka
Vyrvu květinu a ztratím vše
co jsem miloval
Chci abys utrhla
ty mě?
Miluji?
Bojím se lži
Bojím se zrady
Může být láska obelhaná?
Zrazena?
Může se vytratit?
Ne
Třikrát Ne...
Láska snad jen vypadá
obelhaná
zrazená
ale nikdy taková není
Oblohu šípem nezraníš
A když se vytratí?
Když se vytratí
patřila jen představě
přeludu
bujné fantazii
snu který nás oslepil
a znemožnil nám vidět
člověka
Kdo miluje
zná sebe i druhé
Zná sebe
A kdo skutečně ví
tak ví že
vědět neznamená nic
když není víra
 
Skutečně milovat
může jen
moudrý
člověk