Loupežník


Motto: Zkušená myš ví, že v čistém domě se sýr váli jen v pastech.


Jednou jsem mluvil s věřícím mužem, který byl ve velmi tíživé finanční situaci. Neměl na nájem a hrozilo, že ho i s jeho starou maminkou vyhodí z bytu. Tak se pomodlil a šel loupit. Poprvé se mu to povedlo, ale finanční situace se příliš nelepšila. Tak se pomodlil: "Bože ještě jednou, prosím..." A šel znovu. Dlouho chodil po nočním městě, váhal a dodával si odvahy. Nakonec svůj záměr uskutečnil. Vzápětí byl ale dopaden a uvězněn. 
Zoufalá situace vede k zoufalým činům. Ale musí k nim vést? Popravdě řečeno: potkal jsem lidi, kteří na tom byli hůře a přesto se neuchýlili ke zločinu. Ale kdo může soudit? Jak říká jedno přísloví: nikdo necítí váhu břemene, které nenese.

Zoufalá situace vede k zoufalým činům... V jednom momentě nastanou okolnosti, kdy nám jakýkoli skutek přijde ospravedlnitelný. Nebo ho spíš jako ospravedlnitelný chceme vidět. Člověk vidí, co vidět chce. Jeden ve své situaci spatří důvod ke zločinu, jiný podnět k revizi vlastního života a s vypětím všech sil hledá co ve svém životě zlepšit, aby se z takové situace dostal. A někdo v tom spatří výzvu k tomu, aby se odevzdal do vůle Boží. Skutečná víra spočívá v přesvědčení, že Bůh pomáhá těm co si pomáhají sami, v přesvědčení, že já budu žít svůj život jak nejlépe umím a Bůh mě na holičkách nenechá. Každá zoufalá situace je výzvou a zároveň zkouškou: teď máš možnost se sám o sobě dozvědět pravdu - co v tobě je. A je také výzvou k odhodlání najít v sobě víc. Bohužel někdo v sobě najde jen zločince. Řešení se vždy nabízí a vždy je možnost volby. A prakticky nikdy se nabízené možnosti nejeví ideálně. Řešení je většinou skryto. Neskrývá ho před námi Bůh, ani nikdo jiný, ale my sami: skrýváme ho v podvědomí, protože po nás vyžaduje odvahu a odhodlání. Zkoušky přichází, protože jsme dostali další možnost odhalit to, co je skryté.

Že jít loupit vyžaduje taky odvahu a odhodlání? Jistě, ale evidentně je to pohodlnější řešení, než svému problému čelit poctivě, trpělivě a prací. Kdyby Bůh chtěl, aby dotyčnému muži padly peníze do klína, tak by mu je tam jednoduše hodil a nenechal ho tak olupovat jiné. Ale tohle se nestalo. Nevzal mu jen možnost volby - zvolit krátkou, jednoduchou a (podezřele) pohodlnou cestu. Napopak tuto možnost volby umožnil. Zaranžoval právě takovou situaci. Bůh nám nebere možnost volit zlo, protože nám tímto zachovává svobodu. V tom svoboda spočívá a máme ji, protože ji po Něm chceme. Svoboda je ale možná jen ruku v ruce s odpovědností a kde je odpovědnost, tam jsou i následky.

Teď na to vše jen nezapomínat...