Kávalec

 


Není radno se dlouho válet u kávy... Kdo žije, ten válčí. Bez boje jsme mrtví zaživa. Bez boje i káva chutná jako nezasloužený odpočinek, ze kterého chřadneme na duchu.
 
 
válka vláká
lávka klene
své vlákno
z lokálu
kde lokám
kávu vláčně
vlákno-lano
láká k lávce
válka ceká
z dálky
vůkol kávy
málo války
úkol kávy
leda výkal
káva a pec
a kavalec
duše klec
dalek lek
nutí
hnutí nutí
k pnutí
tíhnu
k lávce
káva vece
hnití
válka vede
k bytí
bití
není válka
jako válka