K bezedné ispiraci

 

Kdo chce zapalovat musí hořet... Když nenacházíš sílu v sobě, dívej se okolo. Když ani tam nic nevidno, tak se zakousni do toho, co děláš a nepolevuj, dokud se síla nedostaví. A dostaví se vždy, pokud vytrváš a věříš. Lehko se to řekne. A nejlépe se to říká těm, kteří zrovna ustáli krizi a jsou naplnění energií ze svého vítězství. A při poslechu takových slov křiví se nezřídka rty těm, kteří se zrovna topí v moři malověrnosti. Ty zkřivené rty, to je zpravidla závist - jakési zbytky energie, které dovedou být dost silné aby ničily, ale ne dost silné, aby tvořily. Ale tyto zbytky sil se znásobí, když je všechny použijeme na to, abychom je obrátili do sebe a nikoli proti okolí. Zmíněná změna směru toku naší energie je jedním z nejsilnějších momentů v životě člověka, neboť tento kapitán u kormidla svých sil začíná měnit sebe a nachází sílu dělat nemožné.