Hypersomnie ducha

Hypersomnie ducha

 


Usínám uprostřed klání
s mlhavým zrakem
Usínám s mečem v dlani
Usínám při tanci s drakem
 
Bez nádechu uprostřed klusu
usínám ve svém klání
Usínám opřen do kaktusu
Přidušen vzývám odhodlání
 
Když přestane síla
proudit do těla
a chladne každá žíla
potkám anděla
 
A on odpoví:
Chceš plout?
Napni plachtoví!
Stačí se nadechnout...