Hádanka

 
Vše stráví
přesto není sytý
Stíná hlavy
Stopy jsou jím smyty

Nic není rychlejší
Nejpomaleji však plyne
Zahubil včerejší
Přítomné v něm hyne

Zítřek je prostřený
V proměnách má kořeny