Geniální myšlenka

 


Geniální napadla mě věc
leč nepustím to dál
Vždyť zneuznaný přec
bych bačkorama zaklepal