Fena s máslem

Fena s máslem

 


 
Domů kráčím
a za vraty
někdo kňučí sténá
Otevřít ráčím
a tam chomáč chlupatý
- naše fena.
 
Oslintaná bota
 
oslintaná klika
oslintaná stěna
kolem se motá
divoce kníká
naše fena
 
Věnuji pohlazení
ona se zavrtí
Trochu provinile
Všechno v cajku není
Knikot se ji přiškrtí
Svědomí má shnilé
 
Hledám důvod viny
- kde se zvíře páslo
A fena už zdrhá valem
Vedou mě její sliny
Sežrala celé máslo!
I s alobalem...