Chybami se člověk učí

 


Chybami se člověk učí
pravil stařec na loži
a mládí kloní hlavu tiše
Chybami se srdce mučí
celou vahou na noži
slyšíce to věčné klišé
 
Vylétne si ptáče z hnízda
Někdy i vypadne
zaslepené světem
Odrzle si hvízdá
Nic není dost záhadné
před prvním velkým střetem
 
Pak v sadě karambolů
stále výš a znovu dolů
ve spleti facek
a sérii bolů
sami berem klacek
ve snaze dávat školu
 
Chybami se člověk učí
pravil stařec na loži
a mládí polkne otázku -
jednu z mnoha co tu pučí
Z mnoha co se odloží
pro zlobu i pro lásku.