Bezpečí

 


Ve světě lhářů
sedím a břicho si pářu
Tísíc podob podrazu
Tísíc fals obrazu
Originál nenajdeš
Prostě se jen mýlíš a jdeš...
Není bezpečí není úkrytu
Jen řež pro žvanec v korytu
Usměvy v zrcadle
jeví se ovadle
když z útrob za křiku
porodím hnus
Překonám paniku
a masa kus
chytím až hrdlo zaječí
Vše stojí za prd
ale tohle je bezpečí...